Menu

Blog o aniołach

Opisuje utwory gdzie spotkałam anioła

Wróżka jako istota anielska w okultyźmie

visionek

Polska literatura okultystyczna, zwłaszcza w dziedzinie spirytyzmu jest dość bogata. Jednakże są to dzieła w znacznej części teoretyczne, przeładowane dociekaniami natury filozoficzno - religijnej, podczas gdy praktyczna strona tych zagadnień traktowana jest w większości przypadków po macoszemu. Nie jest to zresztą cechą charakterystyczną wyłącznie naszej literatury spirytystycznej; ten sam objaw można śledzić w publikacjach obcych autorów. Nieliczni tylko badacze wróżki stawiają na pierwszym planie zagadnienia natury czysto praktycznej, np. rozwój zdolności medialnych, sposoby organizowania i prowadzenia seansów spirytystycznych itp.
Do tych ostatnich autorów należy dr Richard , którego pracę, opartą na długoletnich obserwacjach i doświadczeniach, oddajemy w ręce Czytelników. Z góry musimy oświadczyć, że co do strony teoretycznej niniejszego dzieła, może ona budzić pewne zastrzeżenia. Poglądy dr na istotę i źródło zjawisk spirytystycznych są, być może, błędne, niemniej jednak nie można im odmówić wielkiej oryginalności i śmiałości.
Natomiast w sprawach dotyczących praktycznej strony zagadnienia, mało kto może być bardziej kompetentny od dr Fuoltona. Uczestniczył on na kilkuset posiedzeniach mediamicznych, zorganizował wiele seansów z najznakomitszymi mediami świata, a co najważniejsze - sam posiada własności medialne, rozwinięte drogą usilnych ćwiczeń. Stanowi to rękojmię, że wskazówki, jakie autor daje chcącym wstąpić w jego ślady czytelnikom, doprowadzą do pomyślnych wyników każdego, kto pragnie zając się poważnie badaniem tych tajemnych dziedzin Ducha ludzkiego.
Praca niniejsza jest jedyną publikacją dr Foultona. Dotychczas nie ogłaszał nic z tej dziedziny. Dopiero, zebrawszy bogaty materiał doświadczalny, skreślił go w niniejszym dziełku, dając syntezę swych poglądów na zjawiska spirytystyczne i podając szereg ćwiczeń i doświadczeń, stanowiących najkrótszą drogę, wiodącą w osnute mgłą tajemnice życia pozagrobowego.

© Blog o aniołach
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci